Doliva представя: "Фейс контрол 2011" - участниците