Съвременни знаменитости, скрити в картини от историята