За колко се пазарят звездите, преди да сключат брак?