Bryan Adams открива лично фотоизложбата си в София