"Златно сърце" за социално отговорните организации от Business Lady