Обучението във ВФУАМ развива и култивира предприемаческия дух

Висшето Франкофонско училище по Администрация и Мениджмънт ВФУАМ (бившия Франкофонски институт по администрация и управление ФИАУ (IFAG) съществува от 1996 г. като училище на Университетската агенция на Франкофонията, част от Международната организация на Франкофонията (МОФ).
 
То дава възможност на младите франкофони от България и от целия свят да се обучават на френски език в няколко магистърски програми на известни френски и белгийски университети.
 
ВУФАМ е учебно заведение за придобиване на допълнителна професионална квалификация в сферата на управлението и предприемачеството за хора, които вече имат придобита квалификационна степен "бакалавър" по различни специалности като лингвистика, инженерни науки, право, икономика, медицина и др., и им предлага благоприятни допълнителни възможности за кариера в публичния и частен сектор.
 
Предприемаческият дух е в основата на всички магистратури, които се предлагат във ВУФАМ. В края на обучението студентите защитават дипломни работи след реализиран професионален стаж, което ги формира като истински бъдещи предприемачи за собствените им страни.
 
Със студентите си от около 40 страни, ВУФАМ е средище на културно и научно многообразие, широко отворено за света и със силно желание да заздравява своите партньорства както с академичния свят, така и с реалния сектор.
 
Магистратури:
 
Бизнес администрация
 
Публичен мениджмънт
• специализация "Мениджмънт по европейските въпроси"
• специализация "Мениджмънт в публичния сектор"
 
Международен транспорт
• специализация "Централна и Източна Европа"
 
Консултантски услуги и експертиза в публичната дейност
• специализация с професионална насоченост
• специализация с научноизследователска насоченост
 
Мениджмънт на туризма
 
Социална и солидарна икономика
 
Мениджмънт на иновациите
• специализация Мениджмънт в културната сфера
 
Mеждународен транспорт 
• специализация за региона на Централна и Източна Европа
 
Продължителност на обучението: 6 - 9 месеца 
Език на преподаване: Френски 
Място на провеждане на обучението: ВФУАМ, София
 
esfam.auf.org, тел. 02 / 955 95 71

Свързани новини

"Четири лапи" с важно послание

19.12.2022

Историята на The Parker Pen

12.12.2022

Най-големите печалби от онлайн казина

24.11.2022

Solid представя Solid.Me!

18.11.2022

DiVino.Taste 2022

09.11.2022