Елена Георгиева, академичен директор на BRITANICA: Можем да развиваме 8-те типа интелигентност на децата в хода на обучението

Разговаряме с Елена Георгиева – академичен директор на образователен център BRITANICA, за това как учението и конкретно обучението по чужд език може да развива осемте типа интелигентност, които всяко дете притежава. 
 
Събеседничката ни изследва типовете интелигентност от години и ни разкрива редица занимания, изпитани в часовете по английски, които всеки родител може да приложи и вкъщи, за да подтикне детето си да учи с удоволствие. Учителите в BRITANICA прилагат изпитаните методи от почти двайсет години. Техните възпитаници посещават с желание и удоволствие шестнайсетте филиала в София, Пловдив, Варна и Бургас.
 
- Госпожо Георгиева, известният американския психолог Хауърд Гарднър говори за осем типа интелигентност. Защо е необходимо от ранна вързраст един родител да определи кои от тях са по-силни у детето му?
- Ако сме наясно със силните страни на нашето дете и то самото ги познава още в ученическа възраст, ще може да избере правилния академичен път и кариерно развитие. В момента това е огромен проблем – много хора казват, че са избрали специалностите си за висше образование наслуки и не са щастливи от избора си, а това в голяма степен определя целия живот на човека.
 
- Всеки от нас ли притежава всеки от аспектите на интелигентността и насочен ли е учебния процес в нормалното училище към развиване на всеки от тях?
- По естествен или социален път децата притежават и развиват повечето от видовете интелигентност. Почти всяко дете е музикално, кинестетично, натуралистично, лингвистично. Интелигентностите, на които не се набляга особено целенасочено, са междуличностната и интраперсоналната, а това са интелигентностите на бъдещето.
 
- Защо междуличностната интелигентност е особено важна днес?
-  Тя те прави успешен в работата в екип и в справянето с критични ситуации – две умения от огромно значение за професиите днес и утре. Такъв човек има силно развити социални умения и ще е конкурентноспособен на пазара на труда, защото способността за работа в екип е сред най-търсените качества на работното място.
 
- Как да разпознаем и развием междуличностната интелигентност у децата?
- Това е умението да общуваш, да си социално активен и адекватен, да усещаш настроенията и нагласите на другия. Тя е силно развита в едно дете, ако то повече обича да бъде в компания, отколкото само, лесно се сприятелява. Такова дете учи най-добре чрез общуване – чрез занимания в група, при работа по колективни проекти, в дискусии. Една от най-обичаните от учениците в BRITANICA игри, чрез която се усвоява граматиката, е People Bingo. Всеки получава лист с въпроси, упражняващи определената конструкция. Всички стават и започват да задават въпросите един на друг. Който събере пръв отговор "да" във всички кутийки, получава "бинго". Децата се движат, общуват и усвояват по забавен начин правилата на езика.
 
- Каква е ролята на интраличностната (емоционалната) интелигентност?
- Емоционалната интелигентност е ключов фактор в обществото. Тя тръгва отвътре навън – от познаване на себе си към познаване на другия. В основата е способността за себепознание. Хората, у които тя е силно развита, имат ясна предстaва за способностите си, със своите мисли, чувства, мечти. Такива деца могат да се забавляват добре и сами, нямат нужда от компания, водят си дневник, предпочитат да учат в самостоятелна стая. Анализират силните и слабите си черти, разсъждават как да надграждат уменията си и си поставят адекватни цели. Можем да окуражим такова дете да пише за преживяванията и плановете си, да му поставим задача да анализира действията и чувствата на герои от книги или филми, да каже как би реагирало то в същата ситуация. Такива занимания развиват емпатията и помагат на детето да опознава себе си и да види алтернативите на всяко действие и чувство. В BRITANICA от години наблягаме на самооценката. Насърчаваме децата още от осем-деветгодишна възраст да следят напредъка си. Колкото по-големи стават, толкова по-комплексна става тя. Това им дава възможност да си поставят обективни цели и резултатите са изумителни.
 
- Вербална или лингвистична интелигентност е най-близо до обучението по английски, как да я разпознаем?
- Да, децата със силно развита вербална интелигентност имат дарба да учат чужди езици и естествена наклонност да пишат. Тази интелигентност ни помага да изразяваме мисли, чувства и сложна материя с думи, да интерпретираме и разбираме чуждата реч. Детето ни я притежава, ако обича книжките и приказките, ако учи лесно стихчета наизуст и има богат речник за възрастта си. Такова дете възприема по-лесно информация чрез думите, които чува, чете или преписва. Помагаме му да развие своите таланти като го окуражаваме да използва езика във всичките му форми – да пише кратки истории; да се аргументира; да преразказва. Книгите са неизменна част от обучението в BRITANICA. Децата не само ги четат, но и разказват, пишат и често ги довършват сами. Така упражняват речника си и развиват въображението си.
 
Цялата статия по темата можете да прочетете тук.

Свързани новини

Броени дни ни делят от събитието

22.07.2024

По-сигурни на пътя!

25.06.2024

УЕФА ЕВРО 2024 в ефира на БНТ

10.06.2024

За нормална функция на черния дроб

29.04.2024

Да спасим един човешки живот!

23.04.2024