Елена Георгиева, академичен директор на BRITANICA: Можем да развиваме 8-те типа интелигентност на децата в хода на обучението

Разговаряме с Елена Георгиева – академичен директор на образователен център BRITANICA, за това как учението и конкретно обучението по чужд език може да развива осемте типа интелигентност, които всяко дете притежава. 
 
Събеседничката ни изследва типовете интелигентност от години и ни разкрива редица занимания, изпитани в часовете по английски, които всеки родител може да приложи и вкъщи, за да подтикне детето си да учи с удоволствие. Учителите в BRITANICA прилагат изпитаните методи от почти двайсет години. Техните възпитаници посещават с желание и удоволствие шестнайсетте филиала в София, Пловдив, Варна и Бургас.
 
- Госпожо Георгиева, известният американския психолог Хауърд Гарднър говори за осем типа интелигентност. Защо е необходимо от ранна вързраст един родител да определи кои от тях са по-силни у детето му?
- Ако сме наясно със силните страни на нашето дете и то самото ги познава още в ученическа възраст, ще може да избере правилния академичен път и кариерно развитие. В момента това е огромен проблем – много хора казват, че са избрали специалностите си за висше образование наслуки и не са щастливи от избора си, а това в голяма степен определя целия живот на човека.
 
- Всеки от нас ли притежава всеки от аспектите на интелигентността и насочен ли е учебния процес в нормалното училище към развиване на всеки от тях?
- По естествен или социален път децата притежават и развиват повечето от видовете интелигентност. Почти всяко дете е музикално, кинестетично, натуралистично, лингвистично. Интелигентностите, на които не се набляга особено целенасочено, са междуличностната и интраперсоналната, а това са интелигентностите на бъдещето.
 
- Защо междуличностната интелигентност е особено важна днес?
-  Тя те прави успешен в работата в екип и в справянето с критични ситуации – две умения от огромно значение за професиите днес и утре. Такъв човек има силно развити социални умения и ще е конкурентноспособен на пазара на труда, защото способността за работа в екип е сред най-търсените качества на работното място.
 
- Как да разпознаем и развием междуличностната интелигентност у децата?
- Това е умението да общуваш, да си социално активен и адекватен, да усещаш настроенията и нагласите на другия. Тя е силно развита в едно дете, ако то повече обича да бъде в компания, отколкото само, лесно се сприятелява. Такова дете учи най-добре чрез общуване – чрез занимания в група, при работа по колективни проекти, в дискусии. Една от най-обичаните от учениците в BRITANICA игри, чрез която се усвоява граматиката, е People Bingo. Всеки получава лист с въпроси, упражняващи определената конструкция. Всички стават и започват да задават въпросите един на друг. Който събере пръв отговор "да" във всички кутийки, получава "бинго". Децата се движат, общуват и усвояват по забавен начин правилата на езика.
 
- Каква е ролята на интраличностната (емоционалната) интелигентност?
- Емоционалната интелигентност е ключов фактор в обществото. Тя тръгва отвътре навън – от познаване на себе си към познаване на другия. В основата е способността за себепознание. Хората, у които тя е силно развита, имат ясна предстaва за способностите си, със своите мисли, чувства, мечти. Такива деца могат да се забавляват добре и сами, нямат нужда от компания, водят си дневник, предпочитат да учат в самостоятелна стая. Анализират силните и слабите си черти, разсъждават как да надграждат уменията си и си поставят адекватни цели. Можем да окуражим такова дете да пише за преживяванията и плановете си, да му поставим задача да анализира действията и чувствата на герои от книги или филми, да каже как би реагирало то в същата ситуация. Такива занимания развиват емпатията и помагат на детето да опознава себе си и да види алтернативите на всяко действие и чувство. В BRITANICA от години наблягаме на самооценката. Насърчаваме децата още от осем-деветгодишна възраст да следят напредъка си. Колкото по-големи стават, толкова по-комплексна става тя. Това им дава възможност да си поставят обективни цели и резултатите са изумителни.
 
- Вербална или лингвистична интелигентност е най-близо до обучението по английски, как да я разпознаем?
- Да, децата със силно развита вербална интелигентност имат дарба да учат чужди езици и естествена наклонност да пишат. Тази интелигентност ни помага да изразяваме мисли, чувства и сложна материя с думи, да интерпретираме и разбираме чуждата реч. Детето ни я притежава, ако обича книжките и приказките, ако учи лесно стихчета наизуст и има богат речник за възрастта си. Такова дете възприема по-лесно информация чрез думите, които чува, чете или преписва. Помагаме му да развие своите таланти като го окуражаваме да използва езика във всичките му форми – да пише кратки истории; да се аргументира; да преразказва. Книгите са неизменна част от обучението в BRITANICA. Децата не само ги четат, но и разказват, пишат и често ги довършват сами. Така упражняват речника си и развиват въображението си.
 
Цялата статия по темата можете да прочетете тук.

Свързани новини

Още три дни до Business Excellence 2022

19.03.2019

"Търсим приемни семейства" 2019

19.03.2019

Наближава "Business Excellence 2022"

15.03.2019

Nature’s Way заедно с Mandy Moore

12.03.2019

8-ми март в света на цветята

07.03.2019

Коментари