Предимствата на курса по английски в онлайн вариант

Все повече хора, които посещават различни курсове, оценяват предимствата, които дават онлайн програмите. Разговаряхме с преподаватели и курсисти на BRITANICA как протича един час във виртуалната им класна стая и какви са възможностите, които онлайн обучението открива пред тях и ето какво споделят те:
 
По своето съдържание виртуалните часове не са по-различни от тези, в които преподавателите са заедно с техните курсисти. В единия случай всички седят в класната стая и гледат към интерактивната дъска, а в другия – са в удобното кресло у дома си, най-често с лаптоп пред себе си.
 
Онлайн платформата, която BRITANICA прилага, е много удобна по мнение и на преподавателите, и на курсистите. Тя дава възможност всеки курсист да може да “вдигне ръка”, а преподавателят да му помага в момента на изказването му, като в реално време да коригира неточности по упражненията, които прави устно или писмено. Може да звучи изненадващо, но всеобщо мнение е, че едно от предимствата на онлайн обучението е, че комуникацията става още по-интензивна.
 
Интерактивността и възможностите за различни упражнения онлайн, включително и игри, подтикват курсистите да участват активно в учебния процес, да задават въпроси, да водят дискусии. Дори тези, които обичайно са по-дистанцирани обикновено, във виртуалната стая се чувстват по-свободни да вземат участие.
 
В онлайн курсовете, както и на живо, се практикуват успешно всички езикови компоненти – reading, listening, writing, speaking. Забавен и мотивиращ елемент, който всички харесват, е виртуалният таймер. Той помага на обучаващите се в сертификатните нива например да си изградят правилна стратегия за управление на времето, така че да се справят успешно с всички компоненти от изпита за сертификат на Cambridge в нужния срок, а и да усъвършенстват уменията си за преценка и управление на времето си и при ежедневните си задачи.
 
За упражненията по писане съществува опцията индивидуален screen share. С нея преподавателят следи как курсистите се справят със задачата така, както го прави и в реалната класна стая. Той веднага може да коментира, да посочва допуснатите грешки и да дава насоки за подобряване на резултатите.
 
В онлайн часовете има възможност и за работа по двойки или по групи. Само с едно кликване на мишката курсистите могат да се разделят по двойки или по групи, за да упражняват говорните си умения. Няма странични шумове, не се губи време, през което хората трябва да се прегрупират физически, нито пък отделните групи си пречат взаимно. Всичко това създава и по-добра възможност за концентрация, фокусиране върху задачите и усвояване на материала.
 
Командировките или наложителните семейните пътувания вече не са проблем, защото курсистите могат да „влязат“ в часа си по английски, независимо в коя точка на България или света се намират. Точно затова онлайн курсовете са особено предпочитани от хора с динамичен начин на живот.
 
Други оценяват високо спестяването на време и в градски условия – избягва се необходимостта от пътуване в рамките на града, което в София е голямо предимство. Така ресурсът време, който трябва да бъде отделен за курса, остава единствено този, който се прекарва в самите онлайн часове плюс времето, което всеки сам преценява, че може и трябва да отдели за самоподготовка.
 
Дори и онлайн курсовете си остават и място за социален контакт и разнообразие, навлизане в една нова социална група, в която хората са свързани от общите си цели и интереси.
 
Ако в сертификатните програми повечето курсистите са ученици от горните класове, студенти и младежи, на които най-често предстои кандидатстване в университет, в групите по общ и бизнес английски се включват хора на всякаква възраст и с различни занимания – също така ученици и студенти, но и професионалисти от различни сфери или хора, които са в момент, в който се преориентират в кариерата си. В бизнес програмите пък по-често се срещат предимно работещи, които предпочитат да учат английски през призмата на бизнеса, което им помага да подобрят комуникацията си с клиенти и колеги. Те учат правилата за официална кореспонденция – как се пише имейл, как се подготвя успешно CV и презентация, усвояват терминология  от разнообразни сфери – икономика, право, медицина, компютърни технологии.
 
Много българи в чужбина се записват във виртуална програма по английски, за да навлязат по-бързо и успешно в новата среда, в която се намират, и да се справят по-добре с изграждането на бизнес контакти или да се справят по-добре в работната си среда.
 
Ако искате да усъвършенствате знанията си, независимо на какво ниво владеете английски в момента, можете да изберете най-подходящата програма за вас. Предстои да стартират интензивните програми и в присъствена, и в онлайн форма. Те включват по 126 уч. часа с преподавател и 20 уч. часа онлайн, за които се осигуряват материали за самоподготовка. Нивото ви ще бъде определено с безплатен входящ тест.
 
Информация за всички курсове на BRITANICA можете да получите на телефон: 024666666 или на имейл: info@britanica-edu.org.

Свързани новини

За нормална функция на черния дроб

29.04.2024

Да спасим един човешки живот!

23.04.2024

Tочното решение за проблеми с гърба

22.04.2024

За чисти дихателни пътища

15.04.2024

"Кино и класика" се завръща

20.03.2024