Атрактивен ипотечен кредит с лихва от 3,6% от Токуда Банк

Атрактивни условия по ипотечния си кредит обяви Токуда Банк. Годишната лихва е от 3,6% и е фиксирана за първите 3 години на кредита. Кредитът може да бъде в лева или евро и до 95% от размера на обезпечението, а средствата да се използват за покупка на жилище, ремонт и обзавеждане, или за рефинансиране на вече взет ипотечен кредит. 
 
Вярна на принципа си да не натрапва услуги и такси на своите клиенти, при отпускането на ипотечния кредит Токуда Банк не изисква ползване на пакети от допълнителни банкови услуги, които обикновено съпътстват тегленето на кредит. Сключването и поддържане на застраховка "Живот", "Злополука" или застраховка на кредитни вноски също не е задължителна. 
 
"Считаме, че предлагаме един от най-конкурентните продукти на пазара на ипотечни кредити към момента, при това със съвсем прозрачни и ясни условия. Това са принципите, от които Токуда Банк не отстъпва", коментира Мария Шейтанова, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката. "Изготвили сме ясна матрица за изискванията, с която всеки клиент може да се запознае и да бъде на ясно как се определят условията за неговия кредит", допълва тя. 
 
Според изчисленията, за кредит в размер на 70 000 лева за срок от 30 години (360 месеца), при 3,6% за първите 3 години и 3,722% за останалия срок (3 м. СОФИБОР 0,122 + надбавка от 3,60 п.п.), и всички допълнителни такси, годишният процент на разходите е в размер на 3,81%, а общо погасената сума – 116 685,72 лева. 
 
Пълна информация за условията за кандидатстване и нужните документи, може на намерите на сайта на Токуда Банк.

Свързани новини

Доброволци в спорта

29.02.2024

Премиера по Андерсен

23.02.2024

Ново на камерна сцена

15.02.2024

Още пари за иновации

11.01.2024

Качество и вкус от BG Market

03.01.2024