ВФУАМ - средище на културно и научно многообразие

Висшето Франкофонско училище по Администрация и Мениджмънт (ВФУАМ) съществува от 1996 г. като училище на Университетската агенция на Франкофонията (УАФ), която е оператор на Международната организация на Франкофонията (МОФ) в сферата на висшето образование и научното сътрудничество.
 
То дава възможност на младите франкофони от България и от целия свят да се обучават на френски език в няколко магистърски програми на известни френски и белгийски университети.
 
ВФУАМ е учебно заведение за придобиване на допълнителна професионална квалификация в сферата на управлението и предприемачеството за хора, които вече имат придобита квалификационна степен "бакалавър" по различни специалности като лингвистика, инженерни науки, право, икономика, медицина и др., и им предлага благоприятни допълнителни възможности за кариера в публичния и частен сектор.
 
Предприемаческият дух е в основата на всички магистратури, които се предлагат във ВФУАМ. В края на обучението студентите защитават дипломни работи след реализиран професионален стаж, което ги формира като истински бъдещи предприемачи за собствените им страни.
 
Със студентите си от около 40 страни, ВФУАМ е средище на културно и научно многообразие, широко отворено за света и със силно желание да заздравява своите партньорства както с академичния свят, така и с бизнес сектора. Над 1500 са дипломираните студенти, до този момент, като голяма част от тях заемат ръководни длъжности в големи компании.
 
Бидейки създаден като учебно заведение което да посреща нуждите от френскоезично обучение на младите франкофони от страните от Централна и Източна Европа, те и днес са негов приоритет. В този контекст на студентите от този регион им се придоставят възможности за стипендии през учебната година както и за стажове на територията на Европейския съюз .  
Обучението се финансира от УАФ. Студентите заплащат единствено такса от 750 euro, която покрива разходите за общежитие, застраховка и сутрешен транспорт от студенски град до ВФУАМ.
 
Кандидатстването се осъществява през сайта на ВФУАМ, като крайния срок е 25 юли.
 
Магистратури:
 
Социална и солидарна икономика
 
Мениджмънт и бизнес администрация
 
Публичен мениджмънт
• специализация "Мениджмънт по европейските въпроси"
• специализация "Мениджмънт в публичния сектор"
• специализация "Мениджмънт и управление на висши учебни заведния"
 
Международен транспорт
• специализация "Централна и Източна Европа"
 
Мениджмънт в областта на туризма, отдиха и развлеченията
  
Продължителност на обучението: 6 - 9 месеца 
Език на преподаване: Френски 
Място на провеждане на обучението: ВФУАМ, София
тел. 02 / 955 95 71

Свързани новини

УНИЦЕФ с нова инициатива

18.12.2019

TIDAL с все повече фенове у нас

02.12.2019

Вземи намаления до -60% от Gaudi DS

29.11.2019

Една година SeeWines

11.11.2019

8 декември в Music Jam

05.11.2019

Коментари