Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав

Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав чрез строителство и доставка на хидрографски кораб. За това ни разказа Божидар Янков и ИАППД. Освен дълбочините, ще се измерват и бреговата ивица, и островите включително, с цел определяне на тяхната национална принадлежност.
 
 
Една от целите на проекта е да се достигнат международните стандарти за извършване на геодезични измервания и хидрографни дейности, необходими за изучаване на хидроморфоложките изменения на река Дунав.

Научете повече за "Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на eufunds.bg/bg/optti.

Свързани новини

"Стигаме далече": потактово избутване

01.05.2021

АПИ: Технологията на потактово избутване

30.04.2021

"Стигаме далече": подобрения по р. Дунав

25.04.2021

"Стигаме далече": ново по Пловдив-Бургас

24.04.2021

Подобрения по ж.п. трасе Пловдив-Бургас

22.04.2021