Visa подкрепя дигитализирането на МСП

Visa в партньорство с български банки, правителствени институции и неправителствени организации осъществява от средата на декември 2022 г. програмата "България БезБрой", чиято цел е  да подпомогне малкия и средния бизнес да приема дигитални разплащания. 
 
МСП, които не са се възползвали от безналични плащания през последната година, могат да ги въведат при преференциална такса по-малка или равна на 1% от стойността на трансакция, безплатна SIM карта (за POS терминалите, които се нуждаят от такава) и 20% отстъпка от цената на устройството при неговата покупка в рамките на първите 12 месеца. 
 
 
Чрез "България БезБрой" се подкрепя ускореното развитие на мрежата за приемане на дигитални разплащания и се стимулира дигитализацията на българската икономика като цяло. Колкото по-дигитализирана е икономиката, толкова по-малък е делът на сивата икономика. Според проучване на A.T. Kearney, увеличаването на дигиталните разплащания с 10% намалява сивата икономика с 4 пункта.
 
От 2020 г. насам Visa осъществи различни инициативи в глобален мащаб, като в Европа се ангажира да помогне на 8 милиона малки и микропредприятия да предлагат картови трансакции и да получат по-голям достъп до дигиталната икономика. Като част от този постоянен ангажимент Visa е помогнала за дигитализацията на 24,8 млн. малки и средни предприятия в световен мащаб, или 50% от многогодишната цел, която си постави през 2020 г. за дигитализиране на 50 млн. малки и средни предприятия.
 
 
Малките и средните предприятия съставляват повече от 90% от световния бизнес, и осигуряват от 50% до 60% от световната заетост. Visa идентифицира тяхното изключително важното значение за икономиката и рисковете, пред които са изправени, затова насочи много от ресурсите си към тях.
 
"Потребителите биха искали да могат да плащат с електронни средства на все повече места, като тези очаквания се развиха значително по време на пандемията. Затова инициативите, които помагат на малките, средните и микропредприятията да станат част от дигиталната икономика, придобиват сега още по-голямо значение. Ето защо заедно с Visa банките ще предлагат в продължение на една година преференциални условия на българските МСП", каза Красимира Райчева, мениджър на Visa за България.
 
 
Програмата "България безБрой" предоставя подкрепа в три стратегически области, които са от решаващо значение за икономическото възстановяване на България:
• Предоставяне на възможност на малките фирми да се възползват от предимствата на дигиталните разплащания: Covid-19 ускори необходимостта собствениците на малки фирми да предлагат на потребителите сигурен и удобен начин за плащане. Visa работи с редица партньори, за да увеличи броя на местата, където потребителите могат да плащат с карта или мобилен телефон, и ще помогне на всички фирми, които искат да се развиват чрез дигитална търговия.
• Насърчаване на потребителите да подкрепят малките предприятия: Проучванията показват, че потребителите ценят своите местни и независими предприятия и биха искали да ги подкрепят, когато това е възможно
• Даване на възможност на малките и средните предприятия да изградят онлайн присъствие: Всеки втори потребител пазарува повече онлайн, отколкото преди пандемията. За малките фирми, които не разполагат с достатъчно време, въвеждането на онлайн бизнес може да бъде скъп и обезкуражаващ процес. Ето защо Visa работи с партньори, за да даде възможност на малките фирми бързо да изградят дигитално присъствие, като предоставя необходимите инструменти, ресурси и съвети.

Свързани новини

За нормална функция на черния дроб

29.04.2024

Да спасим един човешки живот!

23.04.2024

Tочното решение за проблеми с гърба

22.04.2024

За чисти дихателни пътища

15.04.2024

"Кино и класика" се завръща

20.03.2024