С Visa плащането на данъци и такси става по-приятно

Всеки ден от периода 20 февруари до 31 март 10 късметлии, платили местните си данъци и такси онлайн с карта Visa, ще получат 30 лв. обратно по своята сметка. Използвай удобството за плащане онлайн и направи подарък на себе си или свой близък!
 
Заплати дължимото с карта Visa чрез ПОС терминалите в съответната общинска институция и може да спечелиш СПА почивка и дегустация на вино за двама в луксозния хотел-шато Midalidare Hotel & SPA. За повече информация за условията на промоцията посети visabg.com/taxpromo2017.
 
В томболата за луксознитe почивки участват само плащанията на местни данъци и такси, дължими от физически или юридически лица, съгласно Закона за местните данъци и такси, извършени с карта Visa чрез ПОС терминалите, инсталирани в съответните общински администрации. В томболата за парични награди в размер на 30 лв. участват само плащанията на местни данъци и такси дължими от физически или юридически лица, съгласно Закона за местните данъци и такси, извършени онлайн с карта Visa. 
 
И списък с участващите данъци и такси:
Чл. 1. (1) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;
3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. патентен данък;
7. туристически данък;
8. други местни данъци, определени със закон.
 
Чл. 6. (1) Общините събират следните местни такси:
а) за битови отпадъци;
б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
в) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
г) за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;
д) за технически услуги;
е) за административни услуги;
ж) за откупуване на гробни места;
з) за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
и) за притежаване на куче;
к) други местни такси, определени със закон.

Свързани новини

BRITANICA с игрови скок в бъдещето

18.09.2020

"Работилница за репортери 2020" приключи

14.09.2020

T MARKET с онлайн магазин в Пловдив

01.09.2020

IQOS - изделие с модифициран риск

08.07.2020

LUCY Fashion с OUTLET в София

07.07.2020

Коментари