С Visa плащането на данъци и такси става по-приятно

Всеки ден от периода 20 февруари до 31 март 10 късметлии, платили местните си данъци и такси онлайн с карта Visa, ще получат 30 лв. обратно по своята сметка. Използвай удобството за плащане онлайн и направи подарък на себе си или свой близък!
 
Заплати дължимото с карта Visa чрез ПОС терминалите в съответната общинска институция и може да спечелиш СПА почивка и дегустация на вино за двама в луксозния хотел-шато Midalidare Hotel & SPA. За повече информация за условията на промоцията посети visabg.com/taxpromo2017.
 
В томболата за луксознитe почивки участват само плащанията на местни данъци и такси, дължими от физически или юридически лица, съгласно Закона за местните данъци и такси, извършени с карта Visa чрез ПОС терминалите, инсталирани в съответните общински администрации. В томболата за парични награди в размер на 30 лв. участват само плащанията на местни данъци и такси дължими от физически или юридически лица, съгласно Закона за местните данъци и такси, извършени онлайн с карта Visa. 
 
И списък с участващите данъци и такси:
Чл. 1. (1) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;
3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. патентен данък;
7. туристически данък;
8. други местни данъци, определени със закон.
 
Чл. 6. (1) Общините събират следните местни такси:
а) за битови отпадъци;
б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
в) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
г) за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;
д) за технически услуги;
е) за административни услуги;
ж) за откупуване на гробни места;
з) за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
и) за притежаване на куче;
к) други местни такси, определени със закон.

Свързани новини

"Непознатото дете" със специално изание

29.06.2022

Мечтаното място за почивка

21.06.2022

Красотата на България на фокус

16.06.2022

SOS Детски селища със специални стикери

07.04.2022

Наближава Wine & Spirits Show 2022

02.04.2022