ИАППД: Модернизация, каквато не е имало от десетилетия

Модернизация, каквато не е имало от повече от 30 г. тече в момента в Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД), сподели Божидар Янков от агенцията. 
 
 
Като бенефициент по "Оперативна програма транспорт и транспорта инфраструктура" 2014-2020, ИАППД получава средства, с които може да модернизира оборудването, което използва за проучване и поддръжка на р. Дунав и по този начин да увеличи качеството и безопасността на корабния път.  

Свързани новини

Рубрика "Стигаме далече": обновления

10.04.2021

Инфраструктурни промени по АМ "Струма"

09.04.2021

Рубрика "Стигаме далече": ИАППД

06.04.2021

"Стигаме далече": АМ "Струма"

04.04.2021

"Стигаме далече": ж.п. трасе "СФ-ПД-БС"

03.04.2021