Рубрика "Стигаме далече": Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

Модернизация, каквато не е имало от повече от 30 г. тече в момента в Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД), сподели Божидар Янков от агенцията. 
 
 
Като бенефициент по "Оперативна програма транспорт и транспорта инфраструктура" 2014-2020, ИАППД получава средства, с които може да модернизира оборудването, което използва за проучване и поддръжка на р. Дунав и по този начин да увеличи качеството и безопасността на корабния път.  
 
Научете повече за "Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на eufunds.bg/bg/optti.

Свързани новини

"Стигаме далече": потактово избутване

01.05.2021

АПИ: Технологията на потактово избутване

30.04.2021

"Стигаме далече": подобрения по р. Дунав

25.04.2021

"Стигаме далече": ново по Пловдив-Бургас

24.04.2021

Подобрения по р. Дунав

23.04.2021