Радио FM+ напомня на всички шофьори: “Убий скоростта, спаси дете”!

Нито една спестена секунда на пътя не струва колкото живота на едно дете!
 
За да ви напомни за това, Радио FM+ стартира традиционната за медията кампания "Убий скоростта, спаси дете".
Инициативата има за цел да провокира общественото внимание към огромния брой пътни произшествия, чиито жертви са деца и да направи максималното за опазване на техния живот.
 
В партньорство със Столична Община и Роберт Бош- България, Радио FM+ ще постави информационни табели на кампанията “Убий скоростта, спаси дете”  в близост до  училища в София. Освен знаците, предупредителни стикери върху превозни средства от градския транспорт отново ще провокират внимание към социалната инициатива на Радио FM+.
От ефира на радиото популярни личности ще споделят опита си на пътя и ще призовават: "Убий скоростта, спаси дете!"
„Нека заедно се опитаме да променим мисленето и поведението си на шофьори. Да повярваме, че нито една спестена секунда на пътя не струва колкото живота на едно дете!” са призивите, с които водещите от радиото ще подканят шофьорите за по-разумно каране.
 
 
 
 

Бош има активна роля в ключовите технологии на бъдещето.Повече от 42 000 изследователи и разработчици стоят зад иновациите на Бош. Кредо на Бош е да предоставя технически отговори на екологичните въпроси. Ето защо Бош инвестира 45% от бюджета си за изследвания и разработки в технологии, насочени към пестеливо използване на ресурси и енергия. Тези технологии осигуряват една трета от оборота на компанията. Опазването на околната среда придобива все по-голяма важност в световен мащаб. През следващите години „зелените” технологии, които подобряват енергийната ефективност или намаляват вредните емисии, ще бъдат движещата сила на икономическия растеж.

Социалният ангажимент на Бош Групата е исторически обусловен и се основава на убежденията на учредителя на компанията Роберт Бош. Ние поддържаме множество благотворителни организации и проекти, които са насочени към стимулиране на млади таланти в науката и спонсориране на благотворителни инициативи по целия свят.

 
 
 

Кампанията "Убий скоростта спаси дете” е подкрепена и от Оргахим АД-Русе - известна като една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа, с дългогодишна история в производството на специализирани химикали и покрития, с модерни инсталации и значителни ресурси, използвани за разработването на нови продукти. Бизнес плановете, иновациите и технологиите, използвани в производството, осигуряват постоянен ръст в конкурентността на пазара и в удовлетвореността на своите клиенти и потребители.

 

“Убий скоростта, спаси дете” е кампанията на Радио FM+ в полза на обществото и стартира за първи път през 2004 г.
Слушайте Радио FM+ и в своята кола, за да разберете повече за кампанията!
 
 
 

Свързани новини

Евелина Павлова за "Убий скоростта"

12.09.2020

16 издание на Убий скоростта, спаси дете

11.09.2020

Дойде "Убий скоростта, спаси дете" 2020

31.08.2020

Дойде "Убий скоростта, спаси дете" 2019

27.08.2019

Идва "Убий скоростта, спаси дете" 2018

31.08.2018