Подкрепа на младите хора в България: доброволци в спорта преминаха успешно своето обучение

Сдружение "Спортен клуб Файтърс – Национална спортна академия" реализира проект "Доброволци за спорта" по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г. съгласно договор № 25-00-64/18.07.2023 г.
 
Целта на проекта е придобиване на социални компетенции и умения от младежи за социално включване чрез доброволчески дейности в спорта, както и насърчаване на социалното включване на млади хора и повишаване на тяхната гражданска активност за участие в местното развитие на спорта чрез ангажиране с доброволчески инициативи.
 
По специално разработена интегрирана програма за обучение на доброволци, през януари и февруари 50 младежи от цялата страна взеха участие и преминаха успешно обучителния курс. Проектът съчетава традиционни и модерни дигитални методи за мотивация и обучение като интерактивно обучение, съвременни начини за поднасяне на съдържание в динамичното ни ежедневие, мотивационен клип и дигитални подкасти, които ще стимулират инициативността и изявата на младите хора.
 
 
Министерство на младежта и спорта изпълнява Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от закона за хазарта за 2023-2025 година, която подкрепя младите хора на възраст от 15 до 29 години.
 
Основен приоритет на Програмата е създаване на благоприятни условия за младите българи чрез насърчаване на активно включване на младите хора, тяхната инициативност и информираност, неформално образование и обучение, учене през целия живот, иновативност, творчество, солидарност и съпричастност.
 
Програмата предвижда финансиране на младежки дейности по следните ключови области: младежки дейности и младежка работа, младежки инициативи и кампании, равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места и подобряване на условията по младежката инфраструктура. При реализиране на Програмата, за всяка година от изпълнението ѝ, следва да бъдат обхванати не по-малко от 20% от младите хора, достигнати включително чрез комуникационни кампании и социални мрежи и медии. 
 
Делът на младежите, участвали в преки дейности по Програмата, ще бъде 2,5% (съгласно официалните данни на Националния статистически институт за съответните години). Проектите следва да обхванат 10% от младите хора в страната с по-малко възможности и 30% от малки населени места. По Програмата ще бъдат обхванати 100 младежки работници и ще бъдат обновени 16 младежки пространства. Текст: съгласно договор № 25-00-64/18.07.2023 г.

Свързани новини

За чисти дихателни пътища

15.04.2024

"Кино и класика" се завръща

20.03.2024

Tочното решение за проблеми с гърба

18.03.2024

LecoVita МЕМЕНТО за памет и концентрация

11.03.2024

Здраве за цялото семейство

04.03.2024