Фабрика за идеи в "Часът на идеите"

Фабрика за идеи е организация, обединяваща усилията на млади хора, които изследват активно, чрез силата на играта, как да катализират положителна промяна на нагласи в обществото по посока включване в процесите на взимане на решения, социално предприемачество, гражданско образование и др., и търсят иновативни алтернативи и решения на наболели, но критично важни за съвременното българско общество въпроси.
 
Чрез проектите и партньорствата си, Фабрика за идеи
  • · стимулира креативното мислене и човешкия потенциал за социална промяна като предоставя условията за социално предприемачество и социални иновации
  • · популяризира култура на активно гражданско участие и работи за формиране на алтернативи в икономическата, политическата и образователната системи.
  • · работи за социална промяна и популяризирането на социалното предприемачество, като предлага алтернативи на различни икономически и политически модел 
 
Kак работи една "Фабрика за идеи" ще ни разкаже нейният вдъхновтел Янина Танева днес, между 15 и 16ч., в "Часът на идеите" с Евелина Павлова, само в ефира на Радио FM+.

Свързани новини

Александър Ангелов представя ЗарядBOX

05.05.2017

"Работилница за репортери" ни гостува

10.04.2017

"Часът на идеите" с DigiMark

24.01.2017

“JA Startup” сбъдва студентски мечти

23.01.2017

"Часът на идеите" ви кани в "Kлуб 24"

10.10.2016