ОПРР и модерното образование: Как променихме България - НСА, София

Светът се променя всеки ден, но едно остава неизменно и важно завинаги: образованието на нашите деца.
 
Освен модерни системи на обучение и преподаване, българското образование има нужда и от съвременна база. Обновени сгради с мерки за енергийна ефективност, основни ремонти и ново оборудване. Слушайте рубриката "Как променихме България" всеки петък по Радио FM+, между 13ч. и 14ч., за да разберете повече за инвестициите в сектор "Образование" по Оперативна програма Региони в Растеж 2014 – 2020. 
 
"Подкрепа за висшите училища в Република България" се реализира в рамките на приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите. 
 
Подкрепяните дейности по ОПРР 2014-2020 са насочени към обновяване и модернизация на остарялата инфраструктура и оборудване в българските университети, както и към създаване на условия за модернизиране на процеса на обучение, изследователски и академични дейности. 
 
На национално ниво е отчетена необходимостта от насърчаване на връзката между професионалното образование, висшето образование и реалния сектор с оглед създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот. От друга страна е отбелязана необходимостта от подобряване на материално-техническата база, която е амортизирана и материално остаряла. Инвестициите в образователни институции ще допринесат за обновяване и модернизация на учебните кабинети, за осъществяване на качествено професионално образование с помощта на бизнеса.
 
Очакванията са модернизираната инфраструктура да допринесе за цялостно повишаване на привлекателността на висшето образованието и впоследствие постигане на по-висок дял на хора с висше образование. Дейностите за подобряване достъпа на хора с увреждания до сградите, предмет на интервенции, са предпоставка за социално включване и борба с изолацията на тази група от обществото.
 
Днес ви представяме: Национална спортна академия "Васил Левски" - София 
 
 
Спортистите на Национална спортна академия "Васил Левски" досега са завоювали над 40 олимпийски титли, 150 сребърни и бронзови олимпийски медали, 90 световни титли, 120 сребърни и бронзови медали на световни първенства и няколкостотин златни, сребърни и бронзови отличия на европейски шампионати.
 
 
Благодарение на финансирането, получено от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., НСА получава възможността да разшири и модернизира една от своите емблематични сгради - тази на ул. "Гургулят 1".
 
 
Подкрепата е получена по проект "Модернизация на учебната база на Национална спортна академия "Васил Левски", София - сградата на ул. Гургулят 1". Академията е един от добрите примери как успешно могат да се инвестират средствата по ОПРР и с тях да се постигне максимален ефект.
 
 
В резултат от дейностите, осъществени по проекта, е обновена материалната база и е осигурено съвременно оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащото дворно пространство. Като пристройка към учебната сграда е изградена нова многофункционална спортна зала, в която може да се практикуват различни видове спорт - баскетбол, волейбол, хандбал и други. 
 
 
Някои от основните дейности са: саниране на сградата и поставяне на топлоизолация по фасади, вътрешни стени на сутерена и покрив; подмяна на дограма; преустройства във функционалното разпределение на помещенията; подмяна на интериорни врати; изграждане на външен асансьор за достъпна сред; цялостна подмяна на електро инсталация, видеонаблюдение; изграждане на съблекални; затревяване на свободните площи и монтаж на съоръжения /пейки, кошчета, беседки/ и други.
 
 
С новата база, изцяло финансирана по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. студентите имат възможност да спортуват в една модерна обстановка, която им осигурява и всичко необходимо за сериозна тренировка. Те се обучават по най-съвременни методи и практики, което цели да им помогне за бъдеща успешна реализация на пазара на труда.
 

Свързани новини

ОПРР и модерното образование, част 4

22.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 3

17.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 2

16.04.2021

ОПРР и модерното образование, част 1

15.04.2021