Докладът за нежността доказа, че един на трима българи се смята за учтив човек

Независимо проучване на GMI (Global Market Insite) установи, че хората изпитват потребност да бъдат нежни и добри, но не винаги проявяват тези качества.

Проучването за степента на проява на нежност и доброта е проведено в цяла Европа. Докладът разкрива поведението на жителите на държавите и съставя Карта на нежността, която представя „най-нежните” и „най-малко нежните” държави в Европа.

54% от българите вярват че страната ни би била по-добро място за живеене, ако хората проявяват повече нежност/ доброта един към друг. Всеки втори българин (52%) вярва, че стресът е причината да не споделя достатъчно нежни моменти със семейството и приятелите си.

Според отговорите от проучването се предполага, че българите са подложени на най-много стрес от цяла Европа. Всеки четвърти българин не проявява достатъчно нежност/ доброта, тъй като смята, че не е подходящото време за това (25%).

Почти 1/3 от мъжете предпочитат да бъдат нежни/ учтиви само понякога, като това се отнася за 19% от жените. Повече от 1/3 от мъжете между 18-24 години, смятат че не е уместно да бъдат нежни/учтиви през повечето време (35%).

40% от българите смятат, че проявяват малко нежност/ доброта по няколко пъти на ден всеки ден. Всеки един на трима българи намира себе си за нежен/ учтив човек (35%).

По-малко от 1 на всеки 10 човека, че не са достатъчно нежни/ учтиви като хора (8% ). 33% от българите смятат, че проявяват еднаква нежност към семейството си и приятелите си.

Проучването е представително за всяка една държава, като интервюираните са по 500 човека, равно разделени мъже-жени.

http://www.gmi-mr.com/